Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tuyển dụng nhân sự
Thứ Hai - 12/06/2017 03:31 CH

1.     Kỹ sư dự án (kỹ sư điện)

Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội

Yêu cầu: tiếng anh thành thạo, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty nước ngoài, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về dự án BOT, dự án nhiệt điện

2.     Vị trí chuyên gia (giám sát) về môi trường

Nơi làm việc: Văn phòng Thanh Hóa

Yêu cầu: Tiếng anh thành thạo, it nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc và có xác nhận đã làm tại các dự án có liên quan đến các vấn đề về quản lý môi trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các dự án nhiệt điện, dự án BOT...
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ngoc, Le Thi (Ms.)

Administration Officer – Thanh Hoa Office

Nghi Son 2 Power Limited Liability Company

4Fl., Nghi Son Economic Zone Management Board (NSEZ) Building, Tinh Gia, Thanh Hoa

Tel: (84-3) 7397 2299  Fax: (84-3) 7397 2298
A.Hải NSEZ