Công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện của công ty TNHH STEAM BLOW tại Việt Nam
Thứ Hai - 07/11/2016 10:36 SA
(NSEZ)- Ngày 18/10/2016, Tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban đã ký Quyết định số: BQLKKT&KCN-38-00002-01 thành lập văn phòng Đại diện của công ty TNHH STEAM BLOW tại Việt Nam.

emoticon
emoticon

                        

     
Anh Hải -NSEZ