Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Thứ Tư - 14/09/2016 09:56 SA
Chiều ngày 13/9/2016, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn (KTNS) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm ưu tiên đầu tư của quốc gia đã được phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng từ năm 2007. Sau 10 năm thành lập, Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 134 dự án đầu tư với hệ thống kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn trong những năm qua, Quy hoạch chung năm 2007 chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngày 12/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 18/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đó, Khu kinh tế Nghi Sơn được điều chỉnh, mở rộng diện tích từ trên 18.600 ha lên 106.000 ha. Phạm vi mở rộng quy hoạch sẽ gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Tĩnh Gia, 3 xã thuộc huyện Nông Cống, 3 xã thuộc huyện Như Thanh và phần diện tích mặt nước biển thuộc huyện Tĩnh Gia. 

Thuyết minh điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn do Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa trình bày nêu rõ mục tiêu quy hoạch nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước; xây dựng Khu KTNS thành một trọng điểm phát triển ở phía Nam của vùng kinh tế Bắc Bộ; phát triển Khu KTNS thành khu vực phát triển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu và công nghiệp cơ bản; phát triển mô hình đô thị xanh và bền vững ...

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn khẳng định, việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi xây dựng đô thị Nghi Sơn trở thành thành phố công nghiệp trong tương lai. Theo đó, việc quy hoạch phải đảm bảo quy mô đô thị loại 3, các tiêu chí cần hướng tới đô thị loại 1 và đô thị đặc biệt.

Về những nội dung cụ thể, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn cần thuyết minh, lưu ý một số nội dung như: khi lựa chọn các địa điểm quy hoạch cần tính toán hợp lý, giảm thiểu chi phí san lấp; việc lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn phải dựa trên cơ sở những quy hoạch đã có và cần quan tâm đến mối quan hệ quy hoạch vùng, bố trí tránh xung đột giữa các khu vực với nhau; các hướng tuyến kết nối giữa các vùng phải thuận lợi, hợp lý; cần nghiên cứu bổ sung cảng biển du lịch, kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh và trong cả nước. Đồng thời, quy hoạch phải xác định các nguồn nước, nguồn điện đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt, sản xuất đến năm 2050, tính đến các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ và phải đặc biệt quan tâm đến xử lý nước thải và xử lý môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn phải vừa giữ gìn bản sắc văn hoá của địa phương, vừa kết hợp với phát triển các chuẩn mực văn hoá hiện đại, phấn đấu trở thành một khu vực đô thị năng động, hiện đại, phát triển theo mô hình đô thị xanh và bền vững. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh đồ án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/9/2016./.

.Bích Phương